HS20-GKD2S80 '
<h2 style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, Tahoma, sans-serif;">Chậu đá Häfele <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>HS20-GKD2S80<span id="selection-marker-2" class="redactor-selection-marker"></span></h2><ul><li>Độ sâu bồn: 200 mm</li><li>Độ dày: 12 mm</li><li>Màu sắc: Màu đen / Màu xám / Màu kem</li><li>Kích thước chậu: 1160D x 510R mm</li><li>Kích thước bồn:438D x 330R mm</li><li>Kích thước cắt đá (D x R):</li><li>Lắp nổi 1140 x 490 mm</li><li>Lắp âm 1144 x 494 mm</li><li>Lắp bằng 1151 x 501 mm</li></ul> 4.5 5
4.5 5 315

Chậu Đá Häfele HS20-GKD2S80

1 sản phẩm
HS20-GKD2S80

18,390,000 đ

Chậu đá Häfele HS20-GKD2S80

 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 12 mm
 • Màu sắc: Màu đen / Màu xám / Màu kem
 • Kích thước chậu: 1160D x 510R mm
 • Kích thước bồn:438D x 330R mm
 • Kích thước cắt đá (D x R):
 • Lắp nổi 1140 x 490 mm
 • Lắp âm 1144 x 494 mm
 • Lắp bằng 1151 x 501 mm

Số lượng tối thiểu cho "Chậu Đá Häfele HS20-GKD2S80" là 1.

+

Chậu đá Häfele HS20-GKD2S80

 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 12 mm
 • Màu sắc: Màu đen / Màu xám / Màu kem
 • Kích thước chậu: 1160D x 510R mm
 • Kích thước bồn:438D x 330R mm
 • Kích thước cắt đá (D x R):
 • Lắp nổi 1140 x 490 mm
 • Lắp âm 1144 x 494 mm
 • Lắp bằng 1151 x 501 mm

Sản Phẩm Liên Quan