Thanh toán tiền mặt trực tiếp tại Showroom Hồng Phúc

  • Nhận hàng và thanh toán trực tiếp với nhân bán hàng hoặc thủ quỹ.