BFV-50S '
<h2 style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, Tahoma, sans-serif;">Sen tắm cây INAX BFV-50S</h2><p>- Tính Năng</p><p>Sử dụng vòi nóng lạnh.</p><p>Áp lực nước cấp 0.07 - 0.75 Mpa</p> 4.5 5
4.5 5 315

Sen Tắm Cây INAX BFV-50S

BFV-50S

Liên hệ để biết giá

Sen tắm cây INAX BFV-50S

- Tính Năng

Sử dụng vòi nóng lạnh.

Áp lực nước cấp 0.07 - 0.75 Mpa

Số lượng tối thiểu cho "Sen Tắm Cây INAX BFV-50S" là 1.

Sen tắm cây INAX BFV-50S

- Tính Năng

Sử dụng vòi nóng lạnh.

Áp lực nước cấp 0.07 - 0.75 Mpa

Sản Phẩm Liên Quan