HS18-GED2R80 '
<h2 style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, Tahoma, sans-serif;"><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>Chậu đá Häfele HS18-GED2R80</h2><ul><li>Chất liệu: đá GRANTEC.</li><li>Thích hợp với vòi đá Hafele</li><li>Độ sâu bồn: 204 mm.</li><li>Độ dày: 12mm.</li><li>Kích thước chậu: 1160D x 500R mm.</li><li>Kích thước mỗi bồn: 341D x 422R mm.</li><li>Kích thước cắt đá: Lắp nổi 1140D x 480R mm</li><li>Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon).</li><li>Kích thước tủ tối thiểu đề nghị: 80 cm</li><li>Chú ý: Chiều dài của bàn ráo nước khi lắp đặt</li><li>Xuất xứ: Đức</li></ul> 4.5 5
4.5 5 315

Chậu Đá Häfele HS18-GED2R80

1 sản phẩm
HS18-GED2R80

Liên hệ để biết giá

Chậu đá Häfele HS18-GED2R80

 • Chất liệu: đá GRANTEC.
 • Thích hợp với vòi đá Hafele
 • Độ sâu bồn: 204 mm.
 • Độ dày: 12mm.
 • Kích thước chậu: 1160D x 500R mm.
 • Kích thước mỗi bồn: 341D x 422R mm.
 • Kích thước cắt đá: Lắp nổi 1140D x 480R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon).
 • Kích thước tủ tối thiểu đề nghị: 80 cm
 • Chú ý: Chiều dài của bàn ráo nước khi lắp đặt
 • Xuất xứ: Đức

Số lượng tối thiểu cho "Chậu Đá Häfele HS18-GED2R80" là 1.

Chậu đá Häfele HS18-GED2R80

 • Chất liệu: đá GRANTEC.
 • Thích hợp với vòi đá Hafele
 • Độ sâu bồn: 204 mm.
 • Độ dày: 12mm.
 • Kích thước chậu: 1160D x 500R mm.
 • Kích thước mỗi bồn: 341D x 422R mm.
 • Kích thước cắt đá: Lắp nổi 1140D x 480R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon).
 • Kích thước tủ tối thiểu đề nghị: 80 cm
 • Chú ý: Chiều dài của bàn ráo nước khi lắp đặt
 • Xuất xứ: Đức

Sản Phẩm Liên Quan