Ke Cân Bằng Gạch Ốp Lát '
<h2 style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, Tahoma, sans-serif; text-align: center;">Ke Cân Bằng Gạch Ốp Lát</h2><p><strong>Đóng gói: túi (50 cái)</strong></p><p><strong>Công dụng</strong></p><p>- Căn đều đường ron gạch, giúp các đường ron có các khoảng cách đều nhau.<br style="box-sizing: border-box;">- Giúp căn mặt phẳng gạch, giữ gạch không bị lệch hay xê dịch trong khi đợi keo dán khô.</p><p>Lưu ý: Bộ ke cân bằng ốp lát gạch gồm 02 phần cơ bản<br style="box-sizing: border-box;">- Ke cân bằng (trắng): Ke lát gạch bằng nhựa có các kích thước thanh dọc khác nhau như 1mm, 1,5mm, để căn đều khoảng cách giữa các viên gạch giúp đường ron đều và thẳng.<br style="box-sizing: border-box;">- Nêm nêm (đỏ): Nêm nhựa có tác dụng "khoá" các viên gạch lại với nhau khi chờ khô, ngoài ra còn để căn cho mặt phẳng gạch đều nhau trong quá trình ốp lát, giữ cho các viên gạch ở đúng vị trí của nó tới khi keo khô hẳn, gạch không bị đẩy xô lệch hay bị đẩy lên cao hơn so với các viên gạch khác.</p><p><strong>Cấu tạo</strong></p><p>- Độ dày gạch phù hợp: 2mm - 16mm</p><p>- Đường ron có thể căn: 1mm - 1,5mm - 2mm ( Nếu đường ron là 2,5mm hay 3mm thì bạn có thể mua thêm ke chữ thập dùng cùng).</p><p>- Nêm vàng có thể tái sử dụng nhiều lần, ke móc trắng dùng 01 lần.</p> 4.5 5
4.5 5 315

Ke Cân Bằng Gạch Ốp Lát

1 sản phẩm
Kecanbanggachoplat

Liên hệ để biết giá

Ke Cân Bằng Gạch Ốp Lát

Đóng gói: túi (50 cái)

Công dụng

- Căn đều đường ron gạch, giúp các đường ron có các khoảng cách đều nhau.
- Giúp căn mặt phẳng gạch, giữ gạch không bị lệch hay xê dịch trong khi đợi keo dán khô.

Lưu ý: Bộ ke cân bằng ốp lát gạch gồm 02 phần cơ bản
- Ke cân bằng (trắng): Ke lát gạch bằng nhựa có các kích thước thanh dọc khác nhau như 1mm, 1,5mm, để căn đều khoảng cách giữa các viên gạch giúp đường ron đều và thẳng.
- Nêm nêm (đỏ): Nêm nhựa có tác dụng "khoá" các viên gạch lại với nhau khi chờ khô, ngoài ra còn để căn cho mặt phẳng gạch đều nhau trong quá trình ốp lát, giữ cho các viên gạch ở đúng vị trí của nó tới khi keo khô hẳn, gạch không bị đẩy xô lệch hay bị đẩy lên cao hơn so với các viên gạch khác.

Cấu tạo

- Độ dày gạch phù hợp: 2mm - 16mm

- Đường ron có thể căn: 1mm - 1,5mm - 2mm ( Nếu đường ron là 2,5mm hay 3mm thì bạn có thể mua thêm ke chữ thập dùng cùng).

- Nêm vàng có thể tái sử dụng nhiều lần, ke móc trắng dùng 01 lần.

Ke Cân Bằng Gạch Ốp Lát

Đóng gói: túi (50 cái)

Công dụng

- Căn đều đường ron gạch, giúp các đường ron có các khoảng cách đều nhau.
- Giúp căn mặt phẳng gạch, giữ gạch không bị lệch hay xê dịch trong khi đợi keo dán khô.

Lưu ý: Bộ ke cân bằng ốp lát gạch gồm 02 phần cơ bản
- Ke cân bằng (trắng): Ke lát gạch bằng nhựa có các kích thước thanh dọc khác nhau như 1mm, 1,5mm, để căn đều khoảng cách giữa các viên gạch giúp đường ron đều và thẳng.
- Nêm nêm (đỏ): Nêm nhựa có tác dụng "khoá" các viên gạch lại với nhau khi chờ khô, ngoài ra còn để căn cho mặt phẳng gạch đều nhau trong quá trình ốp lát, giữ cho các viên gạch ở đúng vị trí của nó tới khi keo khô hẳn, gạch không bị đẩy xô lệch hay bị đẩy lên cao hơn so với các viên gạch khác.

Cấu tạo

- Độ dày gạch phù hợp: 2mm - 16mm

- Đường ron có thể căn: 1mm - 1,5mm - 2mm ( Nếu đường ron là 2,5mm hay 3mm thì bạn có thể mua thêm ke chữ thập dùng cùng).

- Nêm vàng có thể tái sử dụng nhiều lần, ke móc trắng dùng 01 lần.

Sản Phẩm Liên Quan