BFV-515S '
<h2 style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, Tahoma, sans-serif;">Sen tắm cây INAX BFV-515S</h2><p>- Tính Năng</p><ul><li>SEN TẮM CÂY.</li><li>Sử dụng vòi nóng lạnh</li><li>Áp lực nước 0.1 - 0.5 Mpa</li></ul> 4.5 5
4.5 5 315

Sen Tắm Cây INAX BFV-515S

BFV-515S

Liên hệ để biết giá

Sen tắm cây INAX BFV-515S

- Tính Năng

  • SEN TẮM CÂY.
  • Sử dụng vòi nóng lạnh
  • Áp lực nước 0.1 - 0.5 Mpa

Số lượng tối thiểu cho "Sen Tắm Cây INAX BFV-515S" là 1.

Sen tắm cây INAX BFV-515S

- Tính Năng

  • SEN TẮM CÂY.
  • Sử dụng vòi nóng lạnh
  • Áp lực nước 0.1 - 0.5 Mpa

Sản Phẩm Liên Quan