HS19-GEN2R90 '
<h2>Chậu đá Häfele HS19-GEN2R90</h2><ul><li>Độ sâu bồn: 205 mm.</li><li>Độ dày: 12 mm.</li><li>Kích thước chậu: 860D x 500R mm.</li><li>Kích thước mỗi bồn: 373D x 421R mm / 373D x 421R mm</li><li>Kích thước cắt đá:</li><li>+ Lắp nổi: 840D x 480R mm</li><li>+ Lắp âm: 845D x 485R mm</li><li>Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 570.35.916</li><li>Kích thước tủ tối thiểu đề nghị: 900 mm.</li><li>Phương thức lắp đặt: lắp nổi / lắp âm.</li></ul><p><br></p> 4.5 5
4.5 5 315

Chậu Đá Häfele HS19-GEN2R90

1 sản phẩm
HS19-GEN2R90

11,490,000 đ

Chậu đá Häfele HS19-GEN2R90

 • Độ sâu bồn: 205 mm.
 • Độ dày: 12 mm.
 • Kích thước chậu: 860D x 500R mm.
 • Kích thước mỗi bồn: 373D x 421R mm / 373D x 421R mm
 • Kích thước cắt đá:
 • + Lắp nổi: 840D x 480R mm
 • + Lắp âm: 845D x 485R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 570.35.916
 • Kích thước tủ tối thiểu đề nghị: 900 mm.
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi / lắp âm.


Số lượng tối thiểu cho "Chậu Đá Häfele HS19-GEN2R90" là 1.

+

Chậu đá Häfele HS19-GEN2R90

 • Độ sâu bồn: 205 mm.
 • Độ dày: 12 mm.
 • Kích thước chậu: 860D x 500R mm.
 • Kích thước mỗi bồn: 373D x 421R mm / 373D x 421R mm
 • Kích thước cắt đá:
 • + Lắp nổi: 840D x 480R mm
 • + Lắp âm: 845D x 485R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon): 570.35.916
 • Kích thước tủ tối thiểu đề nghị: 900 mm.
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi / lắp âm.


Sản Phẩm Liên Quan