HS20-GEN1S80 '
<h2 style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, Tahoma, sans-serif;"><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>Chậu đá Häfele HS20-GEN1S80</h2><ul><li>Độ sâu bồn: 200 mm</li><li>Độ dày: 12 mm</li><li>Màu sắc: Màu đen / Màu xám / Màu kem</li><li>Kích thước chậu: 750D x 456R mm</li><li>Kích thước bồn: 694D x 384R mm</li><li>Kích thước cắt đá:</li><li>- Lắp âm 694D x 400R mm</li><li>- Lắp nổi 736D x 442R mm</li><li>Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)</li><li>Kích thước tủ đề nghị: 80 cm</li><li>Phương thức lắp đặt: lắp nổi, lắp âm</li></ul> 4.5 5
4.5 5 315

Chậu Đá Häfele HS20-GEN1S80

1 sản phẩm
HS20-GEN1S80

11,790,000 đ

Chậu đá Häfele HS20-GEN1S80

 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 12 mm
 • Màu sắc: Màu đen / Màu xám / Màu kem
 • Kích thước chậu: 750D x 456R mm
 • Kích thước bồn: 694D x 384R mm
 • Kích thước cắt đá:
 • - Lắp âm 694D x 400R mm
 • - Lắp nổi 736D x 442R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước tủ đề nghị: 80 cm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi, lắp âm

Số lượng tối thiểu cho "Chậu Đá Häfele HS20-GEN1S80" là 1.

+

Chậu đá Häfele HS20-GEN1S80

 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 12 mm
 • Màu sắc: Màu đen / Màu xám / Màu kem
 • Kích thước chậu: 750D x 456R mm
 • Kích thước bồn: 694D x 384R mm
 • Kích thước cắt đá:
 • - Lắp âm 694D x 400R mm
 • - Lắp nổi 736D x 442R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon)
 • Kích thước tủ đề nghị: 80 cm
 • Phương thức lắp đặt: lắp nổi, lắp âm

Sản Phẩm Liên Quan