'
<h2 style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, Tahoma, sans-serif;">Móc treo quần áo mạ vàng BE 117T (54cm)</h2><ul><li>Chất liệu: Hợp kim nhôm</li><li>Chống rỉ sét chống bám bẩn</li><li>Vệ sinh dễ dàng, dễ lắp đặt</li><li>Kích thước 54 x 6.5 x 6.5 cm</li><li>Hãng sản xuất: Beuer</li><li>Công nghệ sản xuất: Đức</li></ul><div style="font-size: 12px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; border-top: 1px solid rgb(239, 239, 239); border-bottom: 1px solid rgb(239, 239, 239); background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(124, 124, 124); font-family: Arial; float: left; width: 650px; padding: 10px 0px;"><div class="addthis_native_toolbox" data-url="https://thietbivesinhvn.com.vn/san-pham/19/1054/16375/moc-treo-quan-ao-ma-vang-beuer-be-117t.htm" data-title="Móc treo quần áo mạ vàng Beuer BE 117T"><div id="atstbx" class="at-share-tbx-element at-share-tbx-native addthis_default_style addthis_20x20_style addthis-smartlayers addthis-animated at4-show" style="font-size: 0px; line-height: 0; margin-bottom: 0px; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding: 0px; animation-fill-mode: both; animation-timing-function: ease-out; animation-duration: 0.3s; opacity: 1 !important;"><a class="addthis_button_facebook_like at_native_button at300b" fb:like:layout="button_count"></a></div></div></div> 4.5 5
4.5 5 315

Móc Treo Quần Áo Mạ Vàng Be 117T (54cm)

1 sản phẩm
BE 117T (54cm)

Liên hệ để biết giá

Móc treo quần áo mạ vàng BE 117T (54cm)

 • Chất liệu: Hợp kim nhôm
 • Chống rỉ sét chống bám bẩn
 • Vệ sinh dễ dàng, dễ lắp đặt
 • Kích thước 54 x 6.5 x 6.5 cm
 • Hãng sản xuất: Beuer
 • Công nghệ sản xuất: Đức

Số lượng tối thiểu cho "Móc Treo Quần Áo Mạ Vàng Be 117T (54cm)" là 1.

Móc treo quần áo mạ vàng BE 117T (54cm)

 • Chất liệu: Hợp kim nhôm
 • Chống rỉ sét chống bám bẩn
 • Vệ sinh dễ dàng, dễ lắp đặt
 • Kích thước 54 x 6.5 x 6.5 cm
 • Hãng sản xuất: Beuer
 • Công nghệ sản xuất: Đức

Sản Phẩm Liên Quan