BFV-70S '
<h2 style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, Tahoma, sans-serif;">Sen tắm cây INAX BFV-70S</h2><p>- Tính Năng</p><ul><li>Sử dụng vòi nóng lạnh.</li><li>Áp lực nước cấp 0.1 - 0.5 Mpa</li></ul> 4.5 5
4.5 5 315

Sen Tắm Cây INAX BFV-70S

BFV-70S

Liên hệ để biết giá

Sen tắm cây INAX BFV-70S

- Tính Năng

  • Sử dụng vòi nóng lạnh.
  • Áp lực nước cấp 0.1 - 0.5 Mpa

Số lượng tối thiểu cho "Sen Tắm Cây INAX BFV-70S" là 1.

Sen tắm cây INAX BFV-70S

- Tính Năng

  • Sử dụng vòi nóng lạnh.
  • Áp lực nước cấp 0.1 - 0.5 Mpa

Sản Phẩm Liên Quan