HS - HP01 '
<h2 style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, Tahoma, sans-serif;"><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>Chậu đá Blancozia 9 màu đen (ZD)</h2><ul><li>Chất liệu: đá SILGRANIT PuraDur II.</li><li>Màu sắc: Anthractie.</li><li>Độ sâu bồn: 190 mm.</li><li>Độ dày: 12 mm.</li><li>Kích thước chậu: 860D x 500R mm.</li><li>Kích thước mỗi bồn: 375D x 450R mm.</li><li>Kích thước cắt đá: 840D x 480R mm.</li><li>Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (không kèm siphon).</li><li>Xuất xứ: Đức.</li></ul> 4.5 5
4.5 5 315

Chậu Đá Blancozia 9 Màu Đen (ZD)

1 sản phẩm
HS - HP01

12,190,000 đ

Chậu đá Blancozia 9 màu đen (ZD)

 • Chất liệu: đá SILGRANIT PuraDur II.
 • Màu sắc: Anthractie.
 • Độ sâu bồn: 190 mm.
 • Độ dày: 12 mm.
 • Kích thước chậu: 860D x 500R mm.
 • Kích thước mỗi bồn: 375D x 450R mm.
 • Kích thước cắt đá: 840D x 480R mm.
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (không kèm siphon).
 • Xuất xứ: Đức.

Số lượng tối thiểu cho "Chậu Đá Blancozia 9 Màu Đen (ZD)" là 1.

+

Chậu đá Blancozia 9 màu đen (ZD)

 • Chất liệu: đá SILGRANIT PuraDur II.
 • Màu sắc: Anthractie.
 • Độ sâu bồn: 190 mm.
 • Độ dày: 12 mm.
 • Kích thước chậu: 860D x 500R mm.
 • Kích thước mỗi bồn: 375D x 450R mm.
 • Kích thước cắt đá: 840D x 480R mm.
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (không kèm siphon).
 • Xuất xứ: Đức.

Sản Phẩm Liên Quan