HS19-GEN1S60 '
<h2 style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, Tahoma, sans-serif;">Chậu đá Häfele HS19-GEN1S60</h2><ul><li>Chất liệu: đá GRANTEC.</li><li>Thích hợp với vòi đá Hafele</li><li>Độ sâu bồn: 200 mm</li><li>Độ dày: 12 mm</li><li>Kích thước chậu: 550D x 430R mm.</li><li>Kích thước mỗi bồn: 490D x 370R mm.</li><li>Kích thước cắt đá: Lắp nổi 530D x 410R mm, lắp âm 490D x 370R mm</li><li>Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon).</li><li>Kích thước tủ tối thiểu đề nghị: 60 cm</li><li>Xuất xứ: Đức</li></ul> 4.5 5
4.5 5 315

Chậu Đá Häfele HS19-GEN1S60

1 sản phẩm
HS19-GEN1S60

11,490,000 đ

Chậu đá Häfele HS19-GEN1S60

 • Chất liệu: đá GRANTEC.
 • Thích hợp với vòi đá Hafele
 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 12 mm
 • Kích thước chậu: 550D x 430R mm.
 • Kích thước mỗi bồn: 490D x 370R mm.
 • Kích thước cắt đá: Lắp nổi 530D x 410R mm, lắp âm 490D x 370R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon).
 • Kích thước tủ tối thiểu đề nghị: 60 cm
 • Xuất xứ: Đức

Số lượng tối thiểu cho "Chậu Đá Häfele HS19-GEN1S60" là 1.

+

Chậu đá Häfele HS19-GEN1S60

 • Chất liệu: đá GRANTEC.
 • Thích hợp với vòi đá Hafele
 • Độ sâu bồn: 200 mm
 • Độ dày: 12 mm
 • Kích thước chậu: 550D x 430R mm.
 • Kích thước mỗi bồn: 490D x 370R mm.
 • Kích thước cắt đá: Lắp nổi 530D x 410R mm, lắp âm 490D x 370R mm
 • Đóng gói: 1 bộ tiêu chuẩn (kèm siphon).
 • Kích thước tủ tối thiểu đề nghị: 60 cm
 • Xuất xứ: Đức

Sản Phẩm Liên Quan